Course curriculum

 • 1

  Bai 1

  • 1. 인사 – ANH TÊN LÀ GÌ?
 • 2

  Bai 2

  • 2. 국적 – CHỊ LÀ NGƯỜI NƯỚC NÀO?
 • 3

  Bai 3

  • 직업– ANH LÀM NGHỀ GÌ?
 • 4

  Bai 4

  • 주소 – B Y GIỜ CHỊ SỐNG Ở Đ U
 • 5

  Bai 5

  • 시간 – BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI?
 • 6

  Bai 6

  • 날짜 – SINH NHẬT ANH NGÀY MẤY?
 • 7

  Bai 7

  • 방향 – BỆNH VIÊN Ở ĐÂU
 • 8

  Bai 8

  • 교통수단 – ANH ĐI SÀI GÒN BẰNG GÌ?
 • 9

  Bai 9

  • 가족 – NHÀ CHỊ CÓ MẤY NGƯỜI
 • 10

  Bai 10

  • 음식 주문 – EM ƠI, CHO ANH 1 TÔ PHỞ